Algemene gebruiksvoorwaarden / info aangaande cookies

Algemene Gebruiks- en Cookievoorwaarden

Inleiding

Deze Website wordt beschikbaar gesteld door en is eigendom van CB Promo, een divisie van CB Sport, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 221, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0448 910 555.

Het gebruik van de Website is onderhevig aan deze Gebruiks- en Cookievoorwaarden. Door het bezoek en gebruik van de Website aanvaardt u als Gebruiker integraal deze voorwaarden.

1. Verklaring van akkoord

Deze Website is een initiatief van CB Sport nv, Liersesteenweg 221, 2220 Heist-op-den-Berg, België, tel. +32 (0)15 24 22 00, BTW BE 0448 910 555(hierna de "Websitehouder"). De Gebruiker van de Website verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden:

1.1. Inhoud en presentatie van de Website

De Website is een originele creatie waarvan de inhoud, lay-out en structuur beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten. Ook de op de Website aanwezige Werken (zoals teksten, logo's, tekeningen, foto's, afbeeldingen, beelden, geluiden, audio- en videobestanden) zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten beschermd.

1.1.1 Merken en namen

Op de Website vermelde merken en namen, zoals persoons-, product-, handels- en vennootschapsnamen, zijn juridisch beschermd en mogen door de Gebruiker niet zonder schriftelijke toestemming worden gereproduceerd of op andere wijze gebruikt.

2. Aansprakelijkheid en geoorloofd gebruik

2.1. Aansprakelijkheid van de Websitehouder

De Websitehouder is niet aansprakelijk voor een tikfout of enige andere fout, tekortkoming of vergissing in verband met de inhoud van de Website. In geen geval zal de Websitehouder aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, schade aan hardware of toestellen, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, klanten of businessopportuniteiten, imago of reputatieschade en morele schade.

2.2. Verboden gebruik van de Website

De Gebruiker zal de Website niet gebruiken (met inbegrip van het ingeven of uploaden van Werken of gegevens op de Website) op een manier die de veiligheid of integriteit van de Website en de Websitehouders' IT-systeem in het gedrang zouden kunnen brengen, die virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware en dergelijke bevat.

2.3. Verboden inhoud

De Gebruiker verklaart zich akkoord op geen enkele manier inhoud aan te maken die schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, schandaliserend, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is. De Websitehouder is niet verplicht om toezicht te houden op de Gebruikerswerken. De Websitehouder zal evenwel steeds het recht hebben om Verboden Gebruik/Inhoud onmiddellijk stop te zetten of te verwijderen, zonder enig bericht en zonder enige vorm van schadevergoeding of ander verhaal van de Gebruiker. De Websitehouder heeft steeds het recht om Gebruikers die de bepalingen inzake geoorloofd gebruik en inhoud niet respecteren, de toegang tot de Website of onderdelen daarvan tijdelijk of permanent te ontzeggen. Als een derde de Websitehouder verzoekt om bepaalde persoonsgegevens in het bezit of de controle van de Websitehouder te verstrekken in verband met een beweerde illegale of anderszins onrechtmatige daad door de Gebruiker en/of de Websitehouder of een beweerde inbreuk door de Gebruiker en/of de Websitehouder omtrent (1) enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht in verband met de GebruikersWerken, (2) Verboden Gebruik/Inhoud, of (3) een wettelijke of contractuele verplichting, ?mag de Websitehouder aan die derde deze persoonsgegevens verstrekken, ook als die derde gevestigd is buiten de Europese Unie.

3. Cookiewetgeving

De website van CB Sport nv gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies blokkeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Raadpleeg ons cookie- beleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren.
Cookies kunnen u niet identificeren.

3.1. Cookie beleid

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
De website van CB Sport maakt gebruik van volgende cookies:

3.1.1. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3.1.2. Performantie cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina's het populairst zijn.

3.1.3. Third party cookies, Embedded content en Directe cookies
Ter ondersteuning van onzeactiviteiten wijst de CB Sport website soms door naar andere, externe sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raden wij u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.
Dit is o.a. ook van toepassing voor de google analytics, facebook, google, enz plugins.

3.2. Beheer van Cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

4. Onze algemene verkoopsvoorwaarden vind u door hier te klikken.